Pesach, židovské velikonoce

Pesach je židovský svátek patřící mezi ty vůbec nejstarší a nejvýznamnější. Příznivci judaismu si ním každoročně připomínají vyvedení Židů z Egypta, respektive jejich vysvobození z otroctví. Začíná se slavit v dubnu a připadá na křesťanské Velikonoce. Celkově trvá osm dní, ale první dva dny jsou nejdůležitější. Zbývající dny jsou už pouze polosvátky, které už sice nemají tak velký význam, stále se však musí během nich dodržovat přísný řád. V průběhu oslav jedí Židé macesy – křehké nekvašené chleby, jako připomínku, že během náhlého odchodu z Egypta chléb nestihl vykvasit.
Dříve Židé na památku přicházeli k jeruzalémskému chrámu; zde se společně scházeli, modlili se a také obětovali velikonoční beránky.
židovský oděv
V současnosti se sejdou členové rodiny při významné hostině zvané seder, což v překladu znamená řád – celá večeře tedy probíhá podle předepsaných pravidel, jež musí být dodržována. Je nutné se na oslavné dny připravovat již dlouhou dobu dopředu, aby se během svátku v domácnosti nevyskytovaly nevhodné potraviny. Pesachu tedy předchází velmi důkladný úklid. Poctivě by se mělo uklidit ve všech místnostech domu, ovšem nejvíce je nutno zaměřit se na místnosti spojené s jídlem, tj. kuchyně, jídelna apod.
davidova hvězda

Co se tedy smí během svátku jíst?

Mezi povolené potraviny samozřejmě patří čerstvé ovoce a zelenina, vejce, ryby a některé zvláštní druhy masa. Některé potraviny lze jíst, pokud byly pořízeny ještě před začátkem Pesachu. Jídlo obsahující chamec (potraviny obsahující jednu z pěti druhů obilovin – pšenice, ječmen, žito, oves, špalda) je zakázáno dávat také dětem. Připravují se pro ně tedy speciální suchary z macesové mouky a různá pyré z čerstvého ovoce.

Sederová večeře

Hostina trvá několik hodin, jelikož má čtrnáct částí. Začíná se posvěcením svátečního večera spolu s pohárem vína. Následně si všichni členové očistí ruce v nádobě tomu určené. Ve slané vodě namáčí kořenovou zeleninu a tu potom jedí. V průběhu večera se zde objevují celkem tři nekvašené chleby – macesy. Mají představovat tři nejstarší proroky judaismu, Abraháma, Izáka a Jákoba. Nejdříve se rozlomí prostřední maces a půlka se nechává až na samotný závěr večeře. Během celé hostiny se předčítá z hagady, židovské knihy, jež má dětem přiblížit historické události a dospělým je připomenout. Poté znovu přichází mytí rukou, tentokrát je však součástí požehnání. V následující části je na řadě další maces. Sní se několik hořkých bylin a teprve po tomto kroku následuje večeře. Po večeři se vrátíme k odloženému macesu, jenž představuje dezert, a celá večeře končí za zpěvu židovských písní.