Automatika pro spínání světel je dnes běžnou součástí výbavy vozidel

Majitelé veteránů mívají ke svým vozidlům zvláštní vztah. Možná, že jim připomínají dobu dávno minulou, kdy technický pokrok nebyl tak daleko, jako dnes, a také se v souvislosti s tím neřešila spousta zádrhelů, které se u motorových vozidel vyskytují v současné době. Kupříkladu docela „obyčejné osvětlení“.

osvětlení vozidla

Možná někteří z vás ještě pamatují dobu, kdy se nikdo nestaral o to, zda uvádět do provozu světla v době, kdy je slunce nad obzorem. Dříve se zkrátka světla vozidel spínala ručně, a to pouze tehdy, byl-li k tomu pádný důvod. Ten měl plně ve své režii řidič, který světla rozsvěcoval jen v okamžiku, klesla-li venku dohlednost za mlhy, hustého deště, sněžení a samozřejmě za soumraku a za tmy.

V té době byl také na silnicích výrazně slabší provoz a mnoho desítek let se autodoprava provozovala výše uvedeným způsobem. Jenže doba se mění a spolu s ní i požadavky, kladené na řidiče a provozovatele motorových vozidel. Týká se to i spínání osvětlení v průběhu dne, které má vést k vyšší bezpečnosti silničního provozu. Zda se tím něco vyřešilo, můžete posoudit po nahlédnutí do statistik dopravních nehod, ovšem nás především zajímá dodržovat stanovené předpisy.

rozsvícená přední světla u auta

Abychom měli situaci snazší, existují i senzory a moduly pro automatické zapínání a vypínání světelných okruhů. Týká se to nejen parkovacích a tlumených světel, ale i osvětlení přístrojového panelu uvnitř vozidla a registrační značky.

Moduly dbají o to, aby se světla uváděla do provozu samočinně po zasunutí klíčku do zapalování, a aby se také sama vypnula poté, co vozidlo opouštíme, tím se brání nechtěným a nepříjemným situacím, kdy se zapomenou rozsvícená světla v autě několik hodin a to může vést až k úplnému vybití akumulátoru.

Moduly ovládání světel pod kódovým označením 5M0907357C pro vozidla Audi, Škoda a Volkswagen jsou k dispozici i jako náhradní díly v internetovém prodeji.