Je výhodné refinancovat?

Refinancování hypotéky https://www.fahd.cz/refinancovani-hypoteky/ je v posledních letech doslova fenoménem a zajímá se tak o něj stále více Čechů. Jejich jediným cílem je najít výrazně výhodnější podmínky před koncem fixního období a uzavřít novou smlouvu za výrazně výhodnějších podmínek u jiné banky. Jak ale vlastně takové refinancování funguje, co je k němu potřeba a kolik se dá ve výsledku ušetřit?

Fixace. Co to je, k čemu slouží a jak figuruje při refinancování?

Fixace úrokové sazby je vlastně období, po které banka (věřitel) garantuje klientovi (dlužníkovi) konkrétní dohodnutou roční úrokovou sazbu. Doba fixního období je u věřitelů různá, někde trvá 5, jindy dokonce 10 let. Vždy tedy záleží na dohodnutých podmínkách ve smlouvě.

nové bydlení

Dlužník je vždy před koncem aktuálního fixního období informován o nových podmínkách na další období. V případě, kdy dlužník novou úrokovou sazbu na další fixní období akceptuje, splácí dál stávající úvěr za nových podmínek. Pokud ale s novou úrokovou sazbou není již nadále spokojen, je ideální čas stávající úvěr refinancovat.

Co znamená refinancovat?

sjednání hypotéky

Pokud se dlužník rozhodne nadále neakceptovat podmínky nastavené aktuálním věřitel, má plné právo refinancovat a splácet úvěr u jiného věřitele. Refinancování by mělo být provedeno ve chvíli, kdy je nový hypoteční úvěr výrazně levnější než ten stávající. Mezi rozhodující faktory patří hlavně úroková sazba, v potaz přichází i další výhody v podobě výše měsíční splátky, nižších poplatků nebo celkové doby splácení.

Proč je dobré svůj aktuální hypoteční úvěr refinancovat?

Refinancování je v posledních letech velmi oblíbené, ale je potřeba být ve střehu, nemusí být totiž vždy výhodné. Refinancování tedy dává smysl hlavně v případě, kdy se dlužník s věřitel nedomluví na adekvátní úrokové sazbě pro další fixní období. V takovém případě je skutečně čas přemýšlet o refinancování.