Je plný polykarbonát 4mm dostatečný pro zastřešení kůlny?


Asi není pochyb o tom, že stÅ™echa je základem každé stavby. PÅ™eci jen, máme je hlavnÄ› proto, aby chránily nás Äi náš majetek pÅ™ed vnÄ›jšími vlivy. A to zahrnuje i déšť a sníh. A jelikož ty padají shora, je zastÅ™eÅ¡ení nutné.

Otázkou ovšem je, jaký materiál na střechu použít. Přeci jen, výběr není zrovna malý. Popravdě to však vše záleží na různých okolnostech, jako například na typu stavby a jejím využití.

polykarbonat3

Například u klasického rodinného domu chceme mít co nejvÄ›tší ochranu. Proto se zde stále pomÄ›rnÄ› Äasto používají klasické doÅ¡kové taÅ¡ky. AvÅ¡ak u drobnÄ›jších staveb, jako jsou nejrůznÄ›jší kůlny, dÅ™evníky, skleníky Äi paÅ™eniÅ¡tÄ›, už není tolik potÅ™eba na kvalitu hledÄ›t.

To mimo jiné znamená, že hledáme levnější řešení. To můžeme najít například ve formě polykarbonátu. Ve své podstatě se jedná o vyztužený plast, speciálně upravený tak, aby dokázal odolat vnějším podmínkám, a tedy i ochránit náš majetek.

SamozÅ™ejmÄ›, jako u mnoha jiných vÄ›cí, i zde máme mnoho různých typů v různých cenových hladinách. Každý z nich je pak vhodný pro ponÄ›kud jiný úÄel. Příkladem může být plný polykarbonát 4mm.

polykarbonat1

Jak již název napovídá, jedná se o desku, která má sytou, neprůhlednou barvu, a je 4 mm silná. Není to tedy nejvÄ›tší možná tlouÅ¡Å¥ka, proto se hodí spíše skuteÄnÄ› na menší stavby. Navíc vzhledem k tomu, že je neprůhledná, ji nelze použít na zastÅ™eÅ¡ení skleníku Äi paÅ™eniÅ¡tÄ›.

OvÅ¡em, jak již bylo Å™eÄeno, výbornÄ› se hodí na drobnÄ›jší stavby, jako jsou nejrůznÄ›jší malé přístÅ™eÅ¡ky, kůly, altány Äi dÅ™evníky. Zde vÅ¡ude se výbornÄ› uplatní a skuteÄnÄ› nám poskytne dobrou službu.

Jak je tedy vidÄ›t, nestaÄí se jen rozhodnout pro daný materiál. Je potÅ™eba také vybrat jeho správný typ a druh. A zde se mnohdy nevyplatí Å¡etÅ™it. Je mnohem lepší dát důraz na kvalitu, než na cenu. Věřte totiž, že se vám to v dlouhodobém horizontu vyplatí.