Pojetí světa a života v Hinduismu

Hinduismus je národní náboženství. Samotní Indové nikdy nepociťovali nutnost své náboženství pojmenovat. Samotný pojem „hinduismus“ je hybridní útvar, který užívají evropští indologové. Tento pojem vznikl z novoindického slova hindú s latinskou koncovkou. I toto slovo je neindické, je to perské slovo. Hinduismus je problematické náboženství vzhledem k tomu, že jde o poměrně široký náboženský proud, rozdělený do mnoha odnoží, skupin a škol.

chrám taj mahal

                Hinduismus je nutné chápat jako určitý životní styl, způsob života, je to cesta a člověk se může rozhodnout na ni vstoupit a stát se členem společenství řízeného bohy. Pro hinduismus je základem společnosti rodina. Život jedince je proto chápán na pozadí rodinných událostí a obřadů. Narození, dospělost, svatba, všední každodenní život a vše vyúsťuje do utvrzení toho, že člověk je především součástí rodiny, že tato rodina patří k určité kastě a ta zase do určité společenské vrstvy. V Indii se stále udržuje výše uvedené dělené společnosti na čtyři kasty, kromě toho se každá kasta dělí na několik podkast. Pro nás je zajímavé, že pro každou z kast vypracoval hinduismus specifické obřady, úkony a povinnosti.

                Jednotlivé kasty jsou velmi uzavřeným společenstvím. Nejen že neexistuje vzájemné prolínání kast, např. smíšenými sňatky, ale není myslitelné ani to, aby se příslušníci různých kast přátelili, společně jedli, apod. Je pochopitelné, že v současnosti formálně tyto zásady neplatí. V praxi jsou však stále platné.
duchovní socha

                Pro vyznavače hinduismu má všechno v jeho životě posvátný ráz. Proto je život hinduisty spojen s celou řadou předpisů pro soukromý i veřejný život. Většina důležitých obřadů se koná doma. Mezi nejběžnější patří tzv. púdža – modlitba, která se odříkává dvakrát denně při východu a západu slunce. Obřady vykonávají hinduisté jako jednotlivci nebo jako rodina, ale ne jako náboženská organizace. Jako náboženské sdružení v tomto smyslu vystupují jen některé moderní sekty. Většina hinduistických domů má proto speciální místnost nebo alespoň vyhrazené místo, které slouží jako domácí svatyně. Tam se nachází obrázek boha, obrázky s výjevy z hinduistických legend nebo výjimečných činů božstev. Modlitební obřad začíná odříkáváním posvátných textů, při kterém věřící pomaže symbol boha olejem. Pak následuje usednutí k meditaci, zapálení vonné tyčinky a přinesení oběti božstvu. Obvykle se obětují květiny a potrava. Hinduisté věří, že cesta služby a povinnosti je přivede ke spáse – ukončí se koloběh života a dosáhne věčný klid.