Technika pro děti


Když se mi narodilo moje první miminko, tak jsem samozÅ™ejmÄ› pro své dítÄ› chtÄ›la jenom to nejlepší. Jenomže jsem mÄ›la zrovna takovou smůlu, že jsem mÄ›la miminko, které veÄer nechtÄ›lo moc spinkat a stále jenom plakalo a pÅ™es den to samé. A je logické, že jako první dítÄ› a jako matka prvorodiÄka jsem stále chodila se svým dítÄ›tem k lékaÅ™i a také na pohotovost. Protože mé dítÄ› vůbec nechtÄ›lo doma spát. SamozÅ™ejmÄ›, že mÄ› potom lékaÅ™ky už s úsmÄ›vem vítaly a Å™ekly mi, že plÃ¡Ä dítÄ›te je úplnÄ› normální a že se nemusím obávat. Jenomže jak už to, tak bývá, tak prvorodiÄky jsou vÄ›tÅ¡inou takové obezÅ™etné a chtÄ›jí mít vÅ¡echno na sto procent jisté.

Muzikoterapie je příjemná.

Nakonec mi moje kamarádka poradila, že existují různé takové technologické vymoženosti jako například bílý Å¡um. Víte o tom, že existuje bílý Å¡um? Je to na takovém principu, že vlastnÄ› je to taková hraÄka, tÅ™eba ve tvaru medvídka anebo opiÄky, což vydává takové zvuky a vypadá to jako nÄ›jaká vlna. Podle mého názoru je tohle opravdu skvÄ›lé, protože když jsem si pořídila tuhle skvÄ›lou techniku ve stylu bílého Å¡umu, tak opravdu se to mému dítÄ›ti moc líbilo. Vždycky dítÄ› bylo asi do deseti minut úplnÄ› uklidnÄ›né a spalo a dokázalo spát i klidnÄ› Å¡est nebo sedm hodin stále v kuse.

Příjemné zvuky uklidňují.

Řeknu vám, že se mi opravdu ulevilo a já jsem se také mohla pořádnÄ› odpoÄinout, protože mÄ› opravdu už nebavilo a velice mÄ› unavovalo, že jsem vstávala tÅ™eba každé dvÄ› hodiny. Bylo to opravdu únavné, protože jsem se potÅ™ebovala vyspat alespoň sedm nebo osm hodin v kuse. Kolikrát jsem také už volala své mamince, aby mi pohlídala mé dítÄ›, že bych se potÅ™ebovala pořádnÄ› vyspat. NaÅ¡tÄ›stí ale díky tomu, co vám tento bílý Å¡um, což je taková pÄ›kná hraÄka ve tvaru pejska, tak jsem spokojená, protože moje dítÄ› opravdu spokojenÄ› spí a já si mohu také vychutnat svůj vlastní spánek.