Hledání sexuální identity

Jste heterosexuálně či homosexuálně zaměřeni? Že to druhé u vás neexistuje? Bohužel mnoho lidí toto zaměření má, a věřte, že si ho sami nevybrali. Pohlavní identita vyjadřuje vnímavý pocit souladu či rozporu každého člověka se svým vlastním tělem a jeho primárními a sekundárními pohlavními znaky. Zkrátka se dotyčný cítí být buďto jako muž nebo jako žena. Žádná další třetí možnost neexistuje, i když někteří říkají, že jsou bisexuálně založeni – to znamená, že ho přitahují muži i ženy současně. Sexuologové se však shodují na tom, že se spíše jedná o módní trend či o období tápání při hledání své vlastní sexuální orientace.

koncet

Mužské a ženské vzory

Rozhodně není na škodu, když má dítě od malinka mužské a ženské vzory, tedy matku a otce. Sexuální orientace a pohlavní identita se výhradně utvářejí působením vlivů během prvních pár let života. Výchova má tedy velký vliv na to, co z dítěte vyroste, stejně ale nakonec rozhodnou geny.

bekkovka

Psychosexuální vývoj dítěte probíhá od narození

Jestliže dítě není od narození výchovou nebo učením nějak tlumeno nebo vedeno k potlačování svého chování, tak se sexuální orientace nakonec projeví jeho zvědavostí a spontánností v genitálním chování. Již v prvních letech života dítěte se formují základy pro přijetí vlastního já a vztah ke svému vlastnímu tělu.

Dítě z toho nevyroste

Někdy se ale již malé dítě cítí být příslušníkem opačného pohlaví. Může se stát, že i malé dítě má jasno o své sexuální identitě. Pokud je ale dítě zmatené, měli by mu rodiče vysvětlit celou situaci, a ne před problémem uhýbat. Pokud už osmileté dítě ví, že se narodilo v nesprávném těle, měli by ho rodiče i okolí chápat a snažit se mu jeho situaci co nejvíce ulehčit.

prind

Nejde jen o změnu jména

Pro malé dítě znamená proměna jen změnu jména, účesu a toho, že ho jeho rodiče a okolí začnou respektovat takové, jací doopravdy jsou. Teprve až v dospělosti se přistupuje k operaci pohlaví. Ale již od dvanácti let se dětem mohou podávat léky, které tlumí jejich pubertální rozvoj tělesných změn. V šestnácti se pak přidá hormonální léčba.