Princip výroby papíru je znám již několik tisíciletí

Jméno této tvárné hmoty, bez které bychom si nedokázali svůj život vůbec představit, pochází ze starověkého Egypta. Tehdy ovšem nešlo o klasický papír, byly to svinuté slisované svazky stébel šáchoru. V Číně naopak využívali k výrobě papíru vlákna z různých tamních druhů rostlin, např. z bambusu, z konopí, nebo z morušovníku. Vlákna bylo nutno nejprve rozdrtit, pak namáčet do vody, a vzniklá směs s přídavky rostlinných šťáv a pryskyřicových pojidel se nechávala vyschnout a vytvrdnout. Tento primitivní a nákladný způsob výroby papíru byl však v Evropě prakticky neznámý.
role papíru
Do Evropy se první papír dostal teprve díky Arabům, kteří jej vyráběli na základě poznatků získaných shodou okolností právě od Číňanů. První evropskou zemí, kde se papír začal šířit především mezi šlechtou a církevními hodnostáři, bylo Španělsko a později Francie a Itálie.
Na území Čech se jeho produkce rozjela až v druhé polovině 14. století. U nás byla v té době známa technologie výroby papíru z dřevné hmoty, která na staré čínské tradice navázala.
stoh papíru

Automatizace výroby papíru až v druhé polovině 19. století

Poprvé se u nás papír vyrobil údajně v Chebu, ovšem vůbec první písemně zaznamenaný oficiální výrobce pocházel ze Zbraslavi. To bylo ale až na konci 15. století. Významným mezníkem v papírenské výrobě byl holandský vynález drtiče papíru, který značně produkci papírových listů urychlil, přesto se stále musely jednotlivé archy ručně vkládat na sušicí sítě. Teprve v roce 1799 byla výroba papíru částečně automatizována a na počátku průmyslové revoluce vznikl první komplexní stroj na výrobu papíru. Princip některých jeho částí se využívá k výrobě papíru dodnes. Na území Čech, bylo to pochopitelně v Rakousko-Uhersku, bylo první papírenské soustrojí vyrobeno v pražské čtvrti Bubeneč v roce 1829.
kostičkovaný papír

V současné době prosperuje v České republice několik papírenských závodů. Většina z nich byla postavena v druhé polovině 20. století a postupně modernizována a vybavena novým zařízením. Výrobu papíru si velmi dobře dokážou vybavit vodáci plující po řece Vltavě, na jejím horním toku byly postaveny dokonce dvě papírny. První se nachází v Loučovicích mezi Lipnem a Vyšším Brodem a druhou funkční papírnu nemohou vodáci přehlédnout, neboť její výrobní hala stojí přímo na břehu řeky v obci Větřní, nedaleko Českého Krumlova.