Výhody a nevýhody tepelných čerpadel

Princip činnosti

Zařízení využívá teplo z okolního prostředí, jímž může být vzduch, země, nebo voda, které předává teplonosnému médiu. Podle typu využití se tak systémy nazývají např. vzduch – voda, země – voda apod. Odebrané teplo je opakovaně čerpadlem přečerpáváno směrem z nižších teplot k vyšším a používá se k ohřevu média. Tím je nejčastěji voda v bazénu, anebo voda cirkulující v topném systému v domě.
ovládání tepelného čerpadla.jpg

Lze jej připodobnit k chladícímu zařízení (klimatizaci nebo chladničce), kde se kupříkladu venkovní vzduch o teplotě 17 stupňů zchladí na + 4 stupně a procesem chlazení vzniklé teplo je odebráno do topné soustavy. K tomuto procesu je zapotřebí elektřina pro pohon kompresoru, té je však třeba relativně málo ve srovnání s tím, kolik tepla vznikne.

Výkon tepelných čerpadel se měří indexem COP (Coeficient of Performance), je to tzv. topný faktor, vyjádřený poměrem dodávaného tepla do topné soustavy a spotřebované elektrické energie. V současné době je v průběhu roku roven průměrnému číslu 3 – 4, v topné sezóně však kolísá – v zimě za silného mrazu padá až ke 2, v létě dosahuje hodnoty 7.
tepelné čerpadlo.jpg

Vyplatí se vůbec do tepelného čerpadla investovat?

· Nejvíce mu konkuruje plynový kondenzační kotel, pořídíte jej zhruba o polovinu levněji.

· Úspora financí na vytápění se vyplatí zejména u větších domů, kde se jedná o roční úsporu takřka 20 tisíc korun. Investice do zařízení se vám tímto způsobem zaplatí přibližně po 8 – 10 letech.

· Životnost se u těchto zařízení v domácnosti pohybuje kolem 15 – 20 let, s ohledem na ekonomickou návratnost je to sice běh na dlouhou trať, ale lze říci, že pokud máte štěstí a životnost neskončí mnohem dříve, anebo nejsou třeba významné nákladné opravy, investice do tepelného čerpadla se vyplatí.

· Výhodou je pochopitelně i pohodlí, není třeba ani skládat uhlí a brikety, ani dřevo, ovšem kdo má možnost získat levné palivové dřevo, tomu se vyplatí krb nebo krbová kamna i za cenu sníženého komfortu.